AUTO SZYBY

To dodatkowa polisa, łączona z AC, dzięki której można sfinansować naprawę zbitej szyby. Szkody poniesione w wyniku zderzenia, działania żywiołów, osób trzecich są naprawiane w autoryzowanych warsztatach. Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie dotyczy okien dachowych oraz czy obowiązuje poza granicami Polski.   ZOBACZ RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE OC   ZOBACZ RÓWNIEŻ AUTO…

ASSISTANCE

Jest to pakiet usług, z których można skorzystać w razie: wypadku, awarii samochodu, kradzieży, działań osób trzecich czy wypadków losowych. Ubezpieczenie gwarantuje natychmiastową pomoc w razie jakiejkolwiek awarii – czyli unieruchomienia pojazdu z przyczyn technicznych. Pokrywa koszty holowania, podstawienia pojazdu zastępczego, wymiany uszkodzonych części, uzupełnienia paliwa w baku itp. Zakres…

UBEZPIECZENIE AC

Jest to nieobowiązkowa polisa, która obejmuje zarówno pojazd mechaniczny jak i jego wyposażenie. Ubezpieczenie pokryje koszty kradzieży, stłuczki, działań osób trzecich czy żywiołów. Składki polisy są wyliczane na podstawie wartości samochodu, jego wieku i stanu utrzymania. Im wyższa składka, tym lepsze warunki odszkodowania za uszkodzony samochód.   ZOBACZ RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE…

NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

To ubezpieczenie obejmujące wszystkich uczestników podróży. W następstwie nieszczęśliwego wypadku nie tylko kierowca, ale także pasażerowie otrzymują wysokie odszkodowanie. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko czas jazdy, ale także wsiadanie i wysiadanie z pojazdu oraz jego załadunek. Pakiet ma priorytetowe znacznie w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub perspektywy długiej i kosztownej…

AUTO POMOC NA DRODZE

To pakiet usług w ramach ubezpieczenia assistace. Dzięki niemu w razie jakiejkolwiek awarii – od wypadku po przepaloną żarówkę czy uszkodzoną oponę, ubezpieczyciel gwarantuje natychmiastową pomoc. W ramach pakietu może znaleźć się holowanie auta, podstawienie pojazdu zastępczego, wymiana uszkodzonych części, opieka nad dziećmi, pokrycie kosztów noclegu, a za granicą –…

UBEZPIECZENIE SZYB

 To polisa dodatkowa, mogąca wchodzić w skład ubezpieczenia nieruchomości. W jej zakresie znajdują się ubezpieczenie szyb okiennych i drzwiowych, witraży; szklanych i ceramicznych posadzek oraz wyłożenie ścian, a także ubezpieczanie prac związanych z instalowaniem w. w. przedmiotów. Polisa jest potrzebna na wypadek stłuczenia, które nie wyniknęło z przyczyn losowych, np.…

BEZPIECZNY DOM

To polisa łącząca w sobie ubezpieczenie mienia wraz z jego wyposażeniem, a także NNW, OC w życiu prywatnym i bezpłatny pakiet assistance. Ubezpieczenie jest najczęściej krótkoterminowe (jednoroczne). Oprócz refundacji kosztów poniesionych szkód, obejmuje także pomoc medyczną i techniczną oraz zapewnia opiekę nad domem w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego.   ZOBACZ RÓWNIEŻ…

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

To polisa pokrywająca wszelkie koszty wynikające ze szkód spowodowanych przez ubezpieczonego. Chroni przed roszczeniami osób trzecich, które ucierpiały w wyniku nieumyślnych działań ubezpieczonego na terenie RP. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje także jego najbliższych, dzięki czemu zapewnia komfort podczas rodzinnych zabaw, uprawiania sportu czy wspólnych wycieczek. ZOBACZ RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE DOMU   ZOBACZ…

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Polisa zabezpieczająca nieruchomość, na wypadek: działania żywiołów (powódź, pożar, zalanie), kradzieży, dewastacji i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jest ważne ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia mieszkania przez innych lokatorów budynku. Zapewnia refundację kosztów pracy specjalisty (np. elektryka) oraz naprawy uszkodzonego mienia. W pakiecie dostępne jest również OC, które pokrywa koszty np.…

UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW

To polisa dla obcokrajowców przebywających na terenie RP pokrywająca koszty leczenia i transportu medycznego, utraconego bagażu, OC, NWW oraz assistance. Dzięki ubezpieczeniu podróżowanie po Polsce jest bezpieczniejsze i zwalnia zagranicznych gości z jakiegokolwiek wkładu finansowego w leczenie czy usuwanie skutków nieszczęśliwych wypadków. Oferta assistance to całodobowy dostęp do potrzebnych informacji…

OC DLA AKTYWNIE WYPOCZYWAJĄCYCH

Ubezpieczenie OC jest szczególnie ważnym składnikiem ubezpieczeń turystycznych. To ochrona przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzenie szkód osobom trzecim w trakcie podróży czy uprawiania sportów. Wyjazdy na narty, wycieczki rowerowe, samochodowe czy sporty ekstremalne wiążą się z ryzykiem nieumyślnego spowodowania wypadku. Jeżeli ucierpią w nim osoby trzecie, pakiet OC pokryje za…