UBEZPIECZENIE BUSSINES TRAVEL

To pakiet ubezpieczeń dla firm delegujących swoich pracowników w podróże biznesowe. W jego skład zazwyczaj wchodzi ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu oraz assistance. Ubezpieczenie nie tylko chroni zdrowie osób wyjeżdżających, ale także firmę przed odpowiedzialnością za wypadki pracowników. Jest to ubezpieczenie droższe niż pakiet Travel, ale zapewniające kompleksową…

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie NNW za granicą niweluje koszty wypadku za granicą Polski. Gwarantuje natychmiastową pomoc medyczną, transport, hospitalizację oraz pobyt osoby towarzyszącej. Jeśli w wypadku ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć, z polisy zostaje wypłacone odszkodowanie. Nawet za złamaną ręke czy nogę na stoku otrzymasz należyte odszkodowanie.   ZOBACZ RÓWNIEŻ…

UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

Polecane są w szczególności jedynym żywicielom rodziny, których śmierć mogłaby znacząco wpłynąć na status majątkowy najbliższych. Dzięki polisie uposażeni mogą pokryć koszty związane ze śmiercią ubezpieczonego, a jego dzieci otrzymują wsparcie finansowe (ubezpieczenie posagowe). Ubezpieczenie można zawrzeć na określony czas lub do określonego wieku ubezpieczonego. Możliwe są także polisy bezterminowe…

UBEZPIECZENIE OD WSZELKICH WYPADKÓW

To polisa pozwalająca otrzymać środki na wypadek śmierci, inwalidztwa czy trwałego uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku. Ubezpieczenie jest polecane szczególnie firmom organizującym wyjazdy turystyczne i szkoleniowe, przedsiębiorcom oraz właścicielom ośrodków wypoczynkowych. Polisa zapewni bezpieczną podróż osobom indywidualnym, rodzinom, firmom czy zorganizowanym wycieczkom.   ZOBACZ RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE KREDYTU W BANKU…

OCHRONA DZIECKA

Ubezpieczenie NNW dziecka daje pewność, że w razie wypadku, oprócz świadczeń w zakresie ochrony zdrowia, twoja pociecha otrzyma odszkodowanie, które może pomóc w rehabilitacji i wesprzeć dalszy rozwój dziecka. Ponadto polisa zabezpiecza dziecko na wypadek choroby lub śmierci rodzica – po osiągnięciu określonego wieku, dziecko otrzymuje określoną kwotę pieniędzy. Polisa…

UBEZPIECZENIE KREDYTU W BANKU

Jest to polisa szczególnie polecana właścicielom firm lub osobom prywatnym zaciągającym długoterminową pożyczkę. Warto ubezpieczyć kredyt, by w razie wypadków losowych móc spokojnie spłacać kolejne raty. Firmy ubezpieczeniowe pozwalają na dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb oraz oferują możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia lub składki, by poziom realnej wysokości świadczeń nie zmienił…