UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW

To polisa dla obcokrajowców przebywających na terenie RP pokrywająca koszty leczenia i transportu medycznego, utraconego bagażu, OC, NWW oraz assistance. Dzięki ubezpieczeniu podróżowanie po Polsce jest bezpieczniejsze i zwalnia zagranicznych gości z jakiegokolwiek wkładu finansowego w leczenie czy usuwanie skutków nieszczęśliwych wypadków. Oferta assistance to całodobowy dostęp do potrzebnych informacji…

OC DLA AKTYWNIE WYPOCZYWAJĄCYCH

Ubezpieczenie OC jest szczególnie ważnym składnikiem ubezpieczeń turystycznych. To ochrona przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzenie szkód osobom trzecim w trakcie podróży czy uprawiania sportów. Wyjazdy na narty, wycieczki rowerowe, samochodowe czy sporty ekstremalne wiążą się z ryzykiem nieumyślnego spowodowania wypadku. Jeżeli ucierpią w nim osoby trzecie, pakiet OC pokryje za…

UBEZPIECZENIE BUSSINES TRAVEL

To pakiet ubezpieczeń dla firm delegujących swoich pracowników w podróże biznesowe. W jego skład zazwyczaj wchodzi ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu oraz assistance. Ubezpieczenie nie tylko chroni zdrowie osób wyjeżdżających, ale także firmę przed odpowiedzialnością za wypadki pracowników. Jest to ubezpieczenie droższe niż pakiet Travel, ale zapewniające kompleksową…

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie NNW za granicą niweluje koszty wypadku za granicą Polski. Gwarantuje natychmiastową pomoc medyczną, transport, hospitalizację oraz pobyt osoby towarzyszącej. Jeśli w wypadku ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć, z polisy zostaje wypłacone odszkodowanie. Nawet za złamaną ręke czy nogę na stoku otrzymasz należyte odszkodowanie.   ZOBACZ RÓWNIEŻ…