UBEZPIECZENIE SZYB

 To polisa dodatkowa, mogąca wchodzić w skład ubezpieczenia nieruchomości. W jej zakresie znajdują się ubezpieczenie szyb okiennych i drzwiowych, witraży; szklanych i ceramicznych posadzek oraz wyłożenie ścian, a także ubezpieczanie prac związanych z instalowaniem w. w. przedmiotów. Polisa jest potrzebna na wypadek stłuczenia, które nie wyniknęło z przyczyn losowych, np.…

BEZPIECZNY DOM

To polisa łącząca w sobie ubezpieczenie mienia wraz z jego wyposażeniem, a także NNW, OC w życiu prywatnym i bezpłatny pakiet assistance. Ubezpieczenie jest najczęściej krótkoterminowe (jednoroczne). Oprócz refundacji kosztów poniesionych szkód, obejmuje także pomoc medyczną i techniczną oraz zapewnia opiekę nad domem w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego.   ZOBACZ RÓWNIEŻ…

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

To polisa pokrywająca wszelkie koszty wynikające ze szkód spowodowanych przez ubezpieczonego. Chroni przed roszczeniami osób trzecich, które ucierpiały w wyniku nieumyślnych działań ubezpieczonego na terenie RP. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje także jego najbliższych, dzięki czemu zapewnia komfort podczas rodzinnych zabaw, uprawiania sportu czy wspólnych wycieczek. ZOBACZ RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE DOMU   ZOBACZ…

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Polisa zabezpieczająca nieruchomość, na wypadek: działania żywiołów (powódź, pożar, zalanie), kradzieży, dewastacji i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jest ważne ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia mieszkania przez innych lokatorów budynku. Zapewnia refundację kosztów pracy specjalisty (np. elektryka) oraz naprawy uszkodzonego mienia. W pakiecie dostępne jest również OC, które pokrywa koszty np.…