BEZPIECZNY DOM

To polisa łącząca w sobie ubezpieczenie mienia wraz z jego wyposażeniem, a także NNW, OC w życiu prywatnym i bezpłatny pakiet assistance. Ubezpieczenie jest najczęściej krótkoterminowe (jednoroczne). Oprócz refundacji kosztów poniesionych szkód, obejmuje także pomoc medyczną i techniczną oraz zapewnia opiekę nad domem w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego.   ZOBACZ RÓWNIEŻ…