UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW

To polisa dla obcokrajowców przebywających na terenie RP pokrywająca koszty leczenia i transportu medycznego, utraconego bagażu, OC, NWW oraz assistance. Dzięki ubezpieczeniu podróżowanie po Polsce jest bezpieczniejsze i zwalnia zagranicznych gości z jakiegokolwiek wkładu finansowego w leczenie czy usuwanie skutków nieszczęśliwych wypadków. Oferta assistance to całodobowy dostęp do potrzebnych informacji…