UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW

To polisa dla obcokrajowców przebywających na terenie RP pokrywająca koszty leczenia i transportu medycznego, utraconego bagażu, OC, NWW oraz assistance. Dzięki ubezpieczeniu podróżowanie po Polsce jest bezpieczniejsze i zwalnia zagranicznych gości z jakiegokolwiek wkładu finansowego w leczenie czy usuwanie skutków nieszczęśliwych wypadków. Oferta assistance to całodobowy dostęp do potrzebnych informacji oraz szybkie zorganizowanie pomocy w miejscu, gdzie potrzebuje tego ubezpieczony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE NNW

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE BUSSINES TRAVEL