BEZPIECZNY DOM

To polisa łącząca w sobie ubezpieczenie mienia wraz z jego wyposażeniem, a także NNW, OC w życiu prywatnym i bezpłatny pakiet assistance. Ubezpieczenie jest najczęściej krótkoterminowe (jednoroczne). Oprócz refundacji kosztów poniesionych szkód, obejmuje także pomoc medyczną i techniczną oraz zapewnia opiekę nad domem w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE DOMU

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

BEZPIECZNY DOM

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE SZYB