UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Polisa zabezpieczająca nieruchomość, na wypadek: działania żywiołów (powódź, pożar, zalanie), kradzieży, dewastacji i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jest ważne ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia mieszkania przez innych lokatorów budynku. Zapewnia refundację kosztów pracy specjalisty (np. elektryka) oraz naprawy uszkodzonego mienia. W pakiecie dostępne jest również OC, które pokrywa koszty np. zalania sąsiadów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE DOMU

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

BEZPIECZNY DOM

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

UBEZPIECZENIE SZYB