OCHRONA DZIECKA

Ubezpieczenie NNW dziecka daje pewność, że w razie wypadku, oprócz świadczeń w zakresie ochrony zdrowia, twoja pociecha otrzyma odszkodowanie, które może pomóc w rehabilitacji i wesprzeć dalszy rozwój dziecka. Ponadto polisa zabezpiecza dziecko na wypadek choroby lub śmierci rodzica – po osiągnięciu określonego wieku, dziecko otrzymuje określoną kwotę pieniędzy. Polisa to wreszcie oszczędności umożliwiające strat dziecka w dorosłe życie.