UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

Polecane są w szczególności jedynym żywicielom rodziny, których śmierć mogłaby znacząco wpłynąć na status majątkowy najbliższych. Dzięki polisie uposażeni mogą pokryć koszty związane ze śmiercią ubezpieczonego, a jego dzieci otrzymują wsparcie finansowe (ubezpieczenie posagowe). Ubezpieczenie można zawrzeć na określony czas lub do określonego wieku ubezpieczonego. Możliwe są także polisy bezterminowe – do końca życia i bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.